top of page

Forza är kända för sitt lekfullt professionella arbetssätt att arbeta med kompetensutveckling som i praktiken betyder att vi utlovar både skratt, djupare insikter och en och annan aha-upplevelse.

TJÄNSTER

Forza Karriärstart - från utanförskap till karriär

Forza Karriärstart erbjuder kommuner insatser som ökar kompetensen och förflyttar unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) mot arbete. Genom en kombination av upplevelsebaserat lärande, individuell coachning och praktisk erfarenhet, skapar vi en trygg miljö där ungdomar kan utveckla viktiga färdigheter och närma sig arbetsmarknaden.
 

Av de 27 deltagare från målgruppen UVAS som deltog i Helsingborg 23/24

 • 12 ut i jobb 

 • 4 vidare i studier

 • 89% har fått nytt intresse för någon form av arbete

 • 100% har utökat sitt nätverk

 • 100% upplever att de har kommit närmare jobb

Programmet baseras på BIP-studien och involverar 10-15 ungdomar under två månader. Arbetet sker i nära samarbete med kommunens medarbetare och stegförflyttningen mäts hos deltagarna efter BIP-metoden. 

PROFESSIONELL COACHING

Forza Coaching vänder sig till ledare och medarbetare som vill att stanna upp och medvetet utforska och träna nya beteende och tankesätt, som helt enkelt vill frigöra outnyttjad potential hos sig själv och sin omgivning. 

Våra coacher, som samtliga utbildats inom ICFs standard, drivs av viljan att hjälpa våra klienter växa i sitt personliga ledarskap och använda sin potential till fullo. 

Vi erbjuder ett professionellt bollplank som utmanar dig med nya perspektiv och skapar utrymme för reflektion utan förutfattade meningar. Genom vårt coachingprogram får du möjlighet att medvetet testa nya beteenden i vardagen över tid, vilket är en nyckel för bestående förändring. Målet är att du ska kunna se och nyttja din egen och andras potential till en ny nivå.

SJÄLVLEDARSKAP FÖR HÅLLBARA TEAM

I denna utbildning upptäcker teamet nya styrkor hos varandra, vilka drivkrafter som styr era beteenden och vad som håller er tillbaka. 

Utbildningen är designad för att öka den psykologiska tryggheten mellan individerna i teamet vilket enligt bland andra Google är den odiskutabelt viktigaste faktorn för framgångsrika team.

Vi applicerar upplevelsebaserat lärande samt reflektion för att skapa bestående resultat i teamet. Vi utlovar både skratt och djupare insikter. 

Så vad står ni inför?
- Ni är ett nytt team som vill skapa gemenskap och tydlighet.
- Ni vill gå från good till great och få fram ännu mer av er potential.
- Ni är ett team som arbetar samtidigt men inte tillsammans.

 

SKRÄDDARSYDD LEDARSKAPSTRÄNING 

Ledarskap driver engagemang – Ökat engagemang ger högre tillväxt, lönsamhet och nöjdare kunder.

 

Ett hållbart ledarskap förutsätter ledare som är trygga i vem de är, vad som är viktigt för dem och vart de vill. Ett inifrån-ut perspektiv. Deltagarna utmanas att gå utanför sin trygghetszon för att skapa utveckling på riktigt i dessa upplevelsebaserade ledarskapsträningar.

 

Genom en kombination av kraftfulla övningar, tid för reflektion och evidensbaserade modeller kopplar vi personlig utveckling till grupp/ teamutveckling.

Några populära teman inkluderar: Självkännedom, omedvetna föreställningar, motivation, att leda på ett tillitsskapande sätt, medveten kultur, kommunikation, konflikthantering och coachande förhållningssätt. 


Format
3-4 dagar, 6-12 månader, fysiskt/online (möjligt internat), 6-30 personer

E-KURS - SJÄLVLEDARSKAP FÖR SKOLPERSONAL

Denna e-kurs vänder sig till pedagoger som önskar stärka elevers entreprenöriella förmågor, med hands-on övningar, tips och kraftfulla verktyg att applicera i klassrummet. E-kursen tar utgångspunkt i självledarskap som bas för att träna och utveckla förmågorna. 

 

 

E-kursen är uppbyggd med korta videos och övningar som görs när det bäst passar på arbetsdagen och startas och avslutas med gemensamma online-event för deltagande pedagoger. 

 

E-kursen består av tre delar;

 • Personlig utveckling som träning i entreprenöriellt förhållningssätt

 • Interkulturellt lärande och kompetens

 • Entreprenöriell facilitering i en hybrid värld

Format 

Online 10 min/dag, 3 dagar/v under 6 veckor

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Instagram
 • Vimeo
bottom of page