top of page

Forza är kända för sitt lekfullt professionella arbetssätt som i praktiken betyder att vi utlovar både skratt, djupare insikter och en och annan aha-upplevelse.

iNSATSER FÖR UNGA

MOTIVATION X

I denna workshop upptäcker teamet nya styrkor hos varandra, vilka drivkrafter som styr era beteenden och vad som håller er tillbaka. 

Workshopen är designad för att öka den psykologiska tryggheten mellan individerna i teamet vilket enligt bland andra Google är den odiskutabelt viktigaste faktorn för framgångsrika team.

Vi applicerar upplevelsebaserat lärande samt reflektion för att skapa bestående resultat i teamet. Vi utlovar både skratt och djupare insikter. 

Så vad står ni inför?
- Ni är ett nytt team som vill skapa gemenskap och tydlighet.
- Ni vill gå från good till great och få fram ännu mer av er potential.
- Ni är ett team som arbetar samtidigt men inte tillsammans.

 

FORZA SUMMER

Forza Coaching vänder sig till ledare och medarbetare som vill att stanna upp och medvetet utforska och träna nya beteende och tankesätt, som helt enkelt vill frigöra outnyttjad potential hos sig själv och sin omgivning. 

Våra coacher, som samtliga utbildats inom ICFs standard, drivs av viljan att hjälpa våra klienter växa i sitt personliga ledarskap och använda sin potential till fullo. 

Vi erbjuder ett professionellt bollplank som utmanar dig med nya perspektiv och skapar utrymme för reflektion utan förutfattade meningar. Genom vårt coachingprogram får du möjlighet att medvetet testa nya beteenden i vardagen över tid, vilket är en nyckel för bestående förändring. Målet är att du ska kunna se och nyttja din egen och andras potential till en ny nivå.

UNGA LEDARE

Stärk er förmåga att kommunicera med människor från olika kulturer. Varför då? Ni slipper onödiga missförstånd och konflikter med kunder, kollegor och andra intressenter och öppnar upp för nytänkande och utveckling. 

I denna workshop får ni bland annat:

  • Ökad förståelse för era egna kulturella glasögon

  • Insikter om vad som präglar era vanor och beteenden

  • Handfasta verktyg för effektivare möten, ökad innovationskraft och bättre kommunikation.

Format 

Fysiskt eller online, halvdag eller heldag. 

 

ENTREPRENÖRSKAPS-INJEKTIONER

Ledarskap driver engagemang – Ökat engagemang ger högre tillväxt, lönsamhet och nöjdare kunder.

 

Ett hållbart ledarskap förutsätter ledare som är trygga i vem de är, vad som är viktigt för dem och vart de vill. Ett inifrån-ut perspektiv. Deltagarna utmanas att gå utanför sin trygghetszon för att skapa utveckling på riktigt i dessa upplevelsebaserade ledarskapsträningar.

 

Genom en kombination av kraftfulla övningar, tid för reflektion och evidensbaserade modeller kopplar vi personlig utveckling till grupp/ teamutveckling.

Några populära teman inkluderar: Självkännedom, omedvetna föreställningar, motivation, att leda på ett tillitsskapande sätt, medveten kultur, kommunikation, konflikthantering och coachande förhållningssätt. 


Format
3-4 dagar, 6-12 månader, fysiskt/online (möjligt internat), 6-30 personer

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Instagram
  • Vimeo
bottom of page